Basic (dvostruko obrađena linija)

U ovu grupu pripadaju najčešći naši proizvodi koji su obrađeni dvostrukom tehnologijom bojanja crepova. Nanošeni materijali i boje su se najviše dokazali tokom više decenija.

Površinska svojstva:

  • visoka otpornost,
  • neizbledela boja,
  • dobra konstrukcija i izrada površine.

logotip BASIC: posebnom naznakom nismo naznačili. Svi naši proizvodi su osnovno premazani Basic tretmanom, koji nisu naznačeni logotipom Colorsystem, Resistor ili ClimaControl.