Danubia osnovni crep Carbon

Temeljni element krova, stavlja se na više od 95% površine
krovova.

Površinska obrada
Garancija 50 godina