Danubia osnovni crep Mocca

Temeljni element krova, stavlja se na više od 95% površine
krovova.

Površinska obrada Resistor
Garancija 50 godina