Synus razdelni na 3 vode Bordo

Element pogodan za zatvaranje sudara slemena i grebena.
Ugao zatvaranja slemena i grebena u vodoravnoj projekciji
iznosi 135°. Element se može koristiti i kod drugih
uglova, ukoliko je osigurano odgovarajuće prekrivanje.

Površinska obrada
Garancija 50 godina