Zenit crep polovina Carbon

Njegova ugradnja se preporučuje u slučaju takvih
geometrijskih karakteristika kada se od osnovnog crepa
ne može sastaviti cela širina krova. Nadalje, pogodan je
kod ivica krovova, uvala, proboja krova. Ne preporučuje
se izvođenje celog krova samo od polovina crepa.

Površinska obrada
Garancija 50 godina