Pod ovim stavkama menija prikupili smo najvažnije tehničke informacije koje mogu pomoći krovopokrivačima da rade.

Širina pokrivanja i strukturna dužina

Na ovoj stranici – grupisane po porodici proizvoda – naći ćete tehničke informacije o širinama pokrivanja, udaljenosti i pričvršćivanje crepa.

Dalje

Krovne folije

Na ovoj stranici naći ćete informacije o smicanju, nagib krova, pričvršćivanje elemenata, vodonepropusnosti folijee. Osim toga, možete naći više informacija o krovnim folijama.

Dalje

Podaci za statički proračun

Na ovoj stranici prikazujemo statičko skaliranje, opterećenje sa poklopca, koje se može koristiti prilikom dimenzionisanja. Takođe smo pomenuli neke važne principe dizajna koji se preporučuju za razmatranje.
Ezen az oldalon a statikai méretezést, a fedésből adódó terheket mutatjuk be, melyek felhasználhatók a méretezés során. Megemlítünk továbbá még néhány fontos tervezési elvet is, melyek figyelembevétele ajánlott.

Dalje

Tehnička podrška

Naši tehnički savetnici će vam rado pomoći oko pitanja koja imate.

Dalje

Fax: +381 24 527-175

E-mail