Veličine težine betonskig crepova Terrana

 

Jedan od najvažnijih je temeljna vrednost težine pokrivanja.

Ovde želimo razrešiti jednu zabludu, prema kojoj je betonski pokrov pretežak, te bi zbog toga mogao uzrokovati probleme. Stvarno je pokrov od betonskih crepova jedan od najtežih pokrova, ali sa izborom lakšeg pokrova razlika u težini znači smanjenje težine u odnosu na samo 15 – 25% težine cele krovne konstrukcije, tj. i u slučaju upola lakšeg pokrova sveukupna težina cele krovne konstrukcije će biti lakša samo za 7-12%, ovisno o nagibu krova i o ugrađenim materijalima.

 

Težina osnovnog crepa:

 

Synus:

3,9 kg/kom;

 

Danubia:

4,4 kg/kom;

 

Coppo:

4,4 kg/kom;

 

Rundo:

4,4 kg/kom;

 

Zenit:

4,6 kg/kom.

 

Iz ovih vrednosti možemo izračunati masu pokrova, ovisno o nagibu krova.

 

Statičko određivanje mera, opšti aspekti

Određivanje stepena sekundarnog pokrova i opšti opis kod crepa talasastog profila

Synus, Danubia, Coppo

 

Nagib krova

Najmanje preklapanje

Najveći razmak letve

Preporučeni razmak prve letve strehe

Preporučeni razmak glavnih letvi

Potrebna količina crepa (kom/m2)

Težina (kg/m2)

Synus

Danubia

Coppo

16-22°

10 cm

32 cm

33 cm

5,0 cm

10,42

40,64

46,89

47,93

22-30°

9,0 cm

33 cm

33 cm

4,5 cm

10,10

39,39

45,45

46,46

iznad 30°

8,0 cm

34 cm

33 cm

4,0 cm

9,80

38,22

44,10

45,08

 

Određivanje stepena sekundarnog pokrova i opšti opis kod crepa ravnog profila

Rundo, Zenit

 

Nagib krova

Najmanje preklapanje

Najveći razmak letve

Preporučeni razmak prve letve strehe

Preporučeni razmak glavnih letvi

Potrebna količina crepa (kom/m2)

Težina (kg/m2)

Rundo

Zenit

25-30°

14 cm

28 cm

30 cm

5,0 cm

11,90

52,36

57,12

30-35°

13 cm

29 cm

30 cm

5,0 cm

11,49

50,56

55,15

35-45°

12 cm

30 cm

30 cm

5,0 cm

11,11

48,88

53,33

iznad 45°

*11 cm

*31 cm

30 cm

5,0 cm

10,75

47,30

51,60

 

* pričvršćivanje pomoću sigurnosne kopče protiv vetra.

Prilikom izgradnje svakog objekta, jedan od bitnijih uslova je Pravilno postavljanje ravnog crepa!

 

Preporučujemo sledeće vrednosti opterećenja uz konstrukcijske elemente koji pripadaju rasporedu slojeva:

 

letve, kontra letve

4 kg/krov m2;

 

krovna folija

0,2 kg/krov m2;

 

rogovi (10/15 – 90 cm)

12 kg/krov m2;

 

toplotna izolacija

15-50 kg/m3 zavisno o materijalu i o proizvođaču

 

montirani gips karton

60 kg/m2, 96 kg/mdvostruka obloga

 

daščana obloga (2,4 cm)

12-17kg/krov m2.

 

Na temelju vlastite težine pokrova i očekivanog opterećenja može se odrediti debljina letvanja, odnosno mogu se izračunati dimenzije i gustoća postavljanja rogova koji će podupirati podlogu. Gustoća postavljanja rogova je obično 80 -100 cm, u slučaju njihovog većeg osovinskog razmaka potrebne su deblje krovne letve.

Usled vlastite težine pokrova, odnosno pod teretom snega i vetra letve se savinu prema dolje. Razmaka rogova od 80 cm iznosi 4 mm. S jedne strane ni estetski pogledi ne dozvoljavaju veće savijanje od toga, a s druge strane promena oblika utiče na adekvatno ležanje crepova. Na taj način nastaju štetne napetosti što može dovesti i do lomova.

 

  • Jedna mogućnost je da povećamo presek letve.
  • A druga je da ćemo krovnu letvu poduprijeti s više rogova, tj. povećati ćemo gustoću podupiranja.

 

Sa ugradnjom krovnih letvi, odnosno dasaka povećava se krutost, držanje krova. Nadalje sastavni element podloge pokrova je dijagonalno pribijena olujna letva za kočenje ravnine ili rešetka protiv vetra, koju ne nadomeštaju krovne letve.