Statička dimenzija, opšta razmatranja

Sa kompjuterskim projektovanjem, sve složenije strukture pokrivanja sada se mogu izračunati lako i brzo. Tačnost je ograničena samo strukturalnim okvirom koji je primenjen na mašinu ili određenim slučajevima opterećenja.

Međutim, nikada ne treba zaboraviti barem približnu kontrolu rezultata dobijenih tokom izračuna. To olakšava otkrivanje mogućih grešaka.

Nije moguće prikazati detaljan proces izračunavanja iz razloga obima, oni su navedeni u relevantnim standardima. U ovom vodiču, radije ćemo opisati teret pokrića, koji se može koristiti u izračuna. Takođe smo pomenuli neke važne principe izračuna koji se preporučuju za razmatranje.

Osnovna težina pokrivanje krova sa betonskom crepom

Jedan od najvažnijih je temeljna vrednost težine pokrivanja.

Ovde želimo razrešiti jednu zabludu, prema kojoj je betonski pokrov pretežak, te bi zbog toga mogao uzrokovati probleme. Stvarno je pokrov od betonskih crepova jedan od najtežih pokrova, ali sa izborom lakšeg pokrova razlika u težini znači smanjenje težine u odnosu na samo 15 – 25% težine cele krovne konstrukcije, tj. i u slučaju upola lakšeg pokrova sveukupna težina cele krovne konstrukcije će biti lakša samo za 7-12%, ovisno o nagibu krova i o ugrađenim materijalima.

Težina osnovnog crepa:
Težina crepa Natur:4,4 kg/kom;
Težina crepa Danubia:4,4 kg/kom;
Težina crepa Coppo:4,4 kg/kom;
Težina crepa Rundo:4,4 kg/kom.
Težina crepa Zenit:4,6 kg/kom.

Iz ovih vrednosti možemo izračunati masu pokrova, zavisno o nagibu krova:

Natur, Danubia, Coppo

Nagib krovaNajmanje preklapanjeNajveći razmak letvePreporučeni razmak prve letve strehaPreporučeni razmak glavnig letviPotrebna količina crepa (kg/m2)Težina (kg/m2)
NaturDanubiaCoppo
16-22°10 cm32 cm33 cm5,0 cm10,42 kom/m246,8946,8947,93
22-30°9,0 cm33 cm33 cm4,5 cm10,10 kom/m245,4545,4546,46
Iznad 30°8,0 cm34 cm33 cm4,0 cm9,80 kom/m244,1044,1045,08

Određivanje stepena sekundarnog pokrova i opšti opis kod crepa ravnog profila

RundoZenit

Nagib krovaNajmanje preklapanjeNajveći razmak letvePreporučeni razmak prve letve strehePreporučeni razmak glavnih letviPotrebna količina crepa (kg/m2)Težina (kg/m2)
RundoZenit
25-30°14 cm28 cm30 cm5,0 cm11,90 kom/m252,3657,12
30-35°13 cm29 cm30 cm5,0 cm11,49 kom/m250,5655,15
35-45°12 cm30 cm30 cm5,0 cm11,11 kom/m248,8853,33
iznad 45°*11 cm*31 cm30 cm5,0 cm10,75 kom/m247,3051,60

* pričvršćivanje pomoću sigurnosne kopče protiv vetra.

Za više informacija o zahtevima za podloge, pogledajte: Nagib krova za folije.

Preporučujemo sledeće vrednosti opterećenja uz konstrukcijske elemente koji pripadaju rasporedu slojeva:
letve, kontra letve4 kg/krov2;
krovna folija0,2 kg/krov2;
drvena podkonstrukcija (10/15 – 90 cm)12 kg/krov2;
toplotna izolacija15-50 kg/m3 zavisno o materijalu i o proizvođaču
montirani gips karton60 kg/m2, 96 kg/m2 dvostruka obloga;
daščana obloga (2,4 cm)12-17kg/krov m2.

Na temelju vlastite težine pokrova i očekivanog opterećenja može se odrediti debljina letvanja, odnosno mogu se izračunati dimenzije i gustoća postavljanja rogova koji će podupirati podlogu. Gustoća postavljanja rogova je obično 80 -100 cm, u slučaju njihovog većeg osovinskog razmaka potrebne su deblje krovne letve.

Usled vlastite težine pokrova, odnosno pod teretom snega i vetra letve se savinu prema dolje. Razmaka rogova od 80 cm iznosi 4 mm. S jedne strane ni estetski pogledi ne dozvoljavaju veće savijanje od toga, a s druge strane promena oblika utiče na adekvatno ležanje crepova. Na taj način nastaju štetne napetosti što može dovesti i do lomova.

Otklon se može smanjiti na dva načina:

  • Jedna mogućnost je da povećamo presek letve.
  • A druga je da ćemo krovnu letvu poduprijeti s više rogova, tj. povećati ćemo gustoću podupiranja.

Sa ugradnjom krovnih letvi, odnosno dasaka povećava se krutost, držanje krova. Nadalje sastavni element podloge pokrova je dijagonalno pribijena olujna letva za kočenje ravnine ili rešetka protiv vetra, koju ne nadomeštaju krovne letve.

 

Natur
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun:
0,49 kN/m232,0 cm u slučaju dužina letve
0,46 kN/m234,0 cm u slučaju dužina letve
Rundo
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun:
0,52 kN/m228,0 cm u slučaju dužina letve
0,47 kN/m231,0 cm u slučaju dužina letve
Zenit
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun:
0,57 kN/m228,0 cm u slučaju dužina letve
0,52 kN/m231,0 cm u slučaju dužina letve
Danubia
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun:
0,49 kN/m232,0 cm u slučaju dužina letve
0,46 kN/m234,0 cm u slučaju dužina letve
Coppo
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun:
0,48 kN/m232,0 cm u slučaju dužina letve
0,45 kN/m234,0 cm u slučaju dužina letve

Napomena: MSZ EN 490 standard dozvoljava odstupanje od 10% od nominalne težine, što se preporučuje kao faktor sigurnosti.