Podaci vlasnika vebsajta

Firma: Terran Krovni Sistem d.o.o.
Osnovano: 2012.
Zastupnik: Direktor
PIB: 107630070
Matični broj: 20840161
Agencija: Agencija za Privredni Registre Beograd
Sedište: Starine Novaka 73 , 24000 Subotica
Telefon: +381 24/527-155
Fax: +281 24/527-175
E-mail:
Registracijski broj privatnosti: U toku

Podaci o provajderu hostinga:

Firma: Y-collective Kft.
Kancelarija: 7621 Pécs, Király u. 42.
E-mail