Proizvodnja betonskog crepa

Prošlost

Porizvodnja betonskog crepa počela je ručnom proizvodnjom, uz tadašnje uslove tehnologija betona. Po određenoj recepturi: u specijalnom izrađenom čeličnom kalupu olivala se smeša, te dozrevala pod prilagođenom temperaturom i vlažnosti vazduha. Kao rezultat ozbiljnih napora na polju unapređenja proizvoda, beton je položio test vremena. Beton se dakle, dokazao trajnom i otpornom sirovinom.

Sadašnjost

Imamo četiri najmodernije fabrike u regionu – peti se sad gradi. Kvalitetni proizvodi, inovacije – to su bile ključne motivacije koje su nas vodili tokom razvoja u prethodnim godinama, i dan danas nas nosi dalje u razvoju. U našim fabrikama primenjujemo zatvorenu tehnologiju zahvaljajući kojoj proces proizvodnje crepa zahteva puno manju količinu energije, što ujedno znači i smanjenu emisilju štetnih materijala. Na primer, tehnološku vodu nastalu u proizvodnom procesu sistem ponovo koristi. Pažljivo odabrani materijali mešalju sa kompjuterskom mešalicom i tako dobijemo najbolji ekološki kvalitet.

Proces proizvodnje

Film koji prikazuje proizvodnju betonskih crepova:

1. Ekstrudacija

Kalupi od aluminijuma ravnomerno nose smesu prema ekstruderu, nivo reguliše automatska mešalica osigurava ravnomeran protok. Ekstruzioni aparat sadrži:

  • radna klupa,
  • grupa za prosleđivanje,
  • ekstruziona grupa,
  • rezna jedinica
  • električni kontroler.

Na kraju komore nalazi se strugač koji je upravo onaj oblik gornje površine crepa, koja se proizvodi. Mešavina ulazi u komoru kroz rezervoar: nivo smeše se automatski, kontroliše pomoću senzora. Mešalica obezbeđuje ravnomeran protok u ekstruderu. Cilindar ima maksimalnu brzinu od cca. 20% veća od brzine diskova, stiskanje mešavine za crep, a zatim se premešta u strugač za oblikovanje.

2. Sečenje na meru

Neprekidna linija ekstrudiranog materijala će biti distribuiran, u skladu razdvajanja paleta sa jedinicom noža za sečenje uz pomoć kojih se upravlja pneumatski cilindar. Automatika ih stavlja dovoljno daleko jedno od drugog.

Višenamenska transportna traka prima crep koji dolazi iz ekstrudera i postavlja ih na odgovarajuću udaljenost.

3. Površinksa obrada

Nakon ekstruzije i rezanja na veličinu, vrši se površinska obrada sirove strane, pri čemu se na proizvod nanosi specijalni sloj akrilne boje.

4. Sušenje, očvršćavanje betonskih crepova

Nakon bojenja crep stiže u kavez za skladištenje. Kavezi su smešteni u komore, gde posle određene temperature i vremena automatski se vraća na proizvodnu liniju. Pošto je vreme očvrščivanja betona je ujedno i grejni proces, zato se energija troši samo za održavnje temperature, sa time je manje energije potrebno za taj proces, a višak se koristi za grejanje proizvodne sale.

5. Pakovanje gotovih crepa

Zadnja procedura proizvodnje je pakovanje crepa sa posebnom mašinom. Koji se vrši na paleti i fiksira se sa streč folijom i spreman je za transport.

Jedinice za pakovanje se prenose rukama robota na foliju. Na kraju procesa, proizvodi na paleti su pričvršćeni poklopcem za sigurno transportovanje.