Proizvodnja betonskog crepa

Prošlost

Proizvodnja betonskog crepa je u početku bila ručna, sa tadašnjim uslovima tehnologije betona. Po određenoj recepturi, u specijalnom izrađenom čeličnom kalupu izlivala se smeša, dozrevala pod određenom temperaturom i vlažnošću vazduha. Kao rezultat ozbiljnih napora na polju unapređenja proizvoda, beton je položio test vremena. Beton se dakle, dokazao trajnom i otpornom sirovinom.

Sadašnjost

Imamo četiri najmodernije fabrike u regionu, peta je u izgradnji. Kvalitetni proizvodi i inovacije, su ključna motivacija koje su nas vodile tokom razvoja u prethodnim godinama, i dan danas. U našim fabrikama primenjujemo zatvorenu tehnologiju zahvaljajući kojoj proces proizvodnje crepa zahteva puno manju količinu energije, što ujedno znači i smanjenu emisiju štetnih materijala. Npr. tehnološku vodu nastalu u proizvodnom procesu sistem ponovo koristi. Pažljivo odabrani materijali mešalju se i tako dobijamo najbolji ekološki kvalitet.

Proces proizvodnje

Film prikazuje proizvodnju betonskih crepova:

1. Ekstrudacija

Kalupi od aluminijuma ravnomerno nose smesu prema ekstruderu, nivo reguliše automatska mešalica i osigurava ravnomeran protok. Ekstruzioni aparat sadrži:

  • radnu klupu
  • grupu za prosleđivanje
  • ekstruzionu grupu
  • rezanu jedinicu
  • električni kontroler

Na kraju komore nalazi se strugač koji je oblika gornje površine crepa, koja se proizvodi. Mešavina ulazi u komoru kroz rezervoar: nivo smeše se automatski, kontroliše pomoću senzora. Mešalica obezbeđuje ravnomeran protok u ekstruderu. Cilindar ima maksimalnu brzinu 20% veću od brzine diskova, stiskanje mešavine za crep, a zatim se premešta u strugač za oblikovanje.

2. Sečenje na meru

Neprekidna linija ekstrudiranog materijala će biti distribuirana, u skladu sa razdvajanjima paleta sa jedinicom noža za sečenje, uz pomoć kojih se upravlja pneumatski cilindar. Automatika ih stavlja dovoljno daleko jednog od drugog.

Višenamenska transportna traka prima crep koji dolazi iz ekstrudera i postavlja ih na odgovarajuću udaljenost.

3. Površinska obrada

Nakon ekstruzije i rezanja na veličinu, vrši se površinska obrada sirove strane, pri čemu se na proizvod nanosi specijalni sloj akrilne boje.

4. Sušenje i očvršćavanje betonskih crepova

Nakon bojenja crep stiže u kavez za skladištenje. Kavezi su smešteni u komore, gde posle određene temperature i vremena automatski se vraća na proizvodnu liniju. Vreme očvršćavanja betona je ujedno i grejni proces, zato se energija troši samo za održavnje temperature, sa time je manje energije potrebno za taj proces, a višak se koristi za grejanje proizvodne sale.

5. Pakovanje gotovog crepa

Zadnja faza proizvodnje je pakovanje crepa sa posebnom mašinom. Koja se vrši na paleti i fiksira se sa streč folijom, i tako je spremno za transport.

Jedinice za pakovanje se prenose rukama robota na foliju. Na kraju procesa, proizvodi na paleti su pričvršćeni poklopcem za sigurno transportovanje.