Element za provetravanje strehe (sa češljem):

Kod strehe se ugrađuje umesto prve krovne letve i osigurava ulazak vetra. Za proizvode Danubia, Synus i Coppo 2018 preporučuje se element sa češljem jer kod njega vrhovi češlja slede liniju donje površine crepa. Za crep Rundo i Zenit se koristi element bez češlja.

Tehničke podatke

Veličina 30 mm x 1000 mm
Dužina češlja 60 mm
Potrebna količina 1 kom/dužni metar
Materijal plastika
Cela ventilacija max. 550 cm kod elementa sa češljem, zavisno o profilu crepa
Pričvršćivanje za letvu krova zaptivanjem, na 5 tačaka po svakom metru
Težina 0,10 kg/dužni metar
Može se primeniti uz: Renova, Coppo, Danubia, Synus
Element za provetravanje strehe (sa češljem):
Primenjiv u sledećim proizvodima:
 • Renova
  Renova
 • Coppo
  Coppo
 • Danubia
  Danubia
 • Synus
  Synus
Primenjuje se na sledeće nijanse boja:
 • Crvena
 • Crna