Razlika u temperaturi može dostići i do 10°C manje ispod crepa u krovnoj konstrukciji u poređenju sa klasičnim crepom za pokrivanje identične boje.*

Želimo da zadovoljimo naše potrošače sa modrenom tehnologijom koja odgovara današnjim zahtevima energetske uštede. U sadašnjosti najpopularniji crepovi su tamnije nijanse i zato je posebno važno da budu energetski efikasna rešenja.

Naši Zenit ClimaControl proizvodi pružaju dugoročnu zaštitu od infracrvenog zračenja.
Stabilna površinska obrada skoro 60% manje apsorbuje infracrvene zrake.
To u praksi znači, da je za vreme leta krovni prostor termički manje optrerećen, nego crepovi sa klasičnom površinskom obradom.
Optimalni komfor za stanovanje, može se postići upotrebom ClimaControl sistema.
Crep sa površinskom obradom ClimaControl u kombinaciji sa toplotnom krovnom izolacijom, može da pruži još veću efikasnost.
Tako da se značajne uštede energije mogu postići jer klimatizacija stambenog prostora postaje nepotrebna, ili se koristi u dosta manjoj meri.
Zenit ClimaControl proizvode sa površinskom obradom nudimo u sledećim bojama:

*Prikazana moguća razlika u temperaturi između Zenit Resistora i Zenit ClimaControla utvrđena je kao prosek izmerenih rezultata na poleđini crepa u istim uslovima prilikom testiranja koje je vršeno u Terran laboratoriji uz simulirane uslove, te stoga Terran ne garantuje postizanje iste temperaturne razlike koja je ostvarena u laboratorijskim uslovima.

Odakle se može znati da je crep sa Resistor postupkom tretiran?

Na našoj web stranici su naznačeni ClimaControl proizvodi sa službenim logotipom ClimaControla. O novoj, revolucionarnoj metodi površinske obrade potražite detaljnije informacije na klikom ovde!

Više informacija o Resistor-u

Za više informacija molimo vas stupite u kontakt sa konsultant kolegom.