Renova crep polovina Crna

Njegova ugradnja se preporučuje u slučaju takvih geometrijskih karakteristika kada se od osnovnog crepa ne
može sastaviti cela širina krova. Nadalje, pogodan je kod ivica krovova, uvala, proboja krova. Ne preporučuje se
izvođenje celog krova samo od polovina crepa.

Površinska obrada
Garancija 50 godina