Rundo crep polovina Antracit

Njegova ugradnja se preporučuje u slučaju takvih geometrijskih karakteristika kada se od osnovnog crepa ne može sastaviti cela širina krova. Nadalje, pogodan je kod ivica, uvala, proboja krova. Ne preporučuje se izvođenje celog krova od samih polovina crepa.

Površinska obrada
Garancija 50 godina