Rundo razdelni na 4 vode Antracit

Element pogodan za zatvaranje sudara slemena i grebena. Ugao zatvaranja slemena i grebena u vodoravnoj projekcijiiznosi 90°.

Površinska obrada
Garancija 50 godina