Ventilacioni crep

Inovativna Terran rešenja za savremenu ventilaciju krova

Novi ventilacioni crepovi, da krov bude kruna vašeg doma!
Modernim rešenjem crepa stvara se jasna, homogena, slika pokrova, što rezultuje elegantnim izgledom, kao i povećanim vekom trajanja krovne konstrukcije i udobnosti potkrovlja.

Saznajte više

Upoznajte nove Terran ventilacione crepove

Ventilacioni crepovi u provetrenoj krovnoj konstrukciji služe za odvod vazduha. Uz pomoć ovih crepova vazduh se slobodno kreće ispod krova, i ne dovodi u opasnost nepokretnost crepova na krajevima krovne konstrukcije. Crep se ugrađuje između dva roga po dužini krova.

 • Širina pokrivanja 300 mm
 • Potrebna količina između rogova 3 kom
 • Dimenzija 330 x 420 mm
Dalje
Ventilacija krova
 • Dimenzija 330 x 420 mm
 • Širina pokrivanja 300 mm
 • Potrebna količina između rogova 3 kom
Dalje
Ventilacija krova
 • Dimenzija 330 x 420 mm
 • Širina pokrivanja 300 mm
 • Potrebna količina između rogova 3 kom
Dalje
Ventilacija krova
 • Dimenzija 330 x 420 mm
 • Širina pokrivanja 300 mm
 • Potrebna količina između rogova 3 kom
Dalje
Ventilacija krova
 • Dimenzija 330 x 415 mm
 • Potrebna količina između rogova 3 kom
 • Širina pokrivanja 298 mm
Dalje
Ventilacija krova
 • Dimenzija 330 x 420 mm
 • Širina pokrivanja 300 mm
 • Potrebna količina između rogova 3 kom
Dalje
Ventilacija krova

Važni podaci o postavljanju novih ventilacionih crepova:

 • Proračun potrebnog broja komada ventilacionog crepa se promenio
 • U slučaju proizvoda Terran Rundo, Zenit i Synus proizvođač preporučuje 3 komada po razmaku rogova.
 • Proizvođač preporučuje u slučaju proizvoda Terran Danubia, Coppo i Renova Plus 3 komada po razmaku rogova.
 • Za rogove kraće od 2,5 m, u našim proračunima potrebnog materijala ovo se ne primenjuje u zadatim postavkama.

Molimo unesite sledeće parametre!

Vrednosti koje se ne mogu interpretirati za dati krov, označite s 0! Molimo vas da u polje ne unosite negativnu vrednost! Za proračun možete uneti i brojeve u razlomcima.

Jelmagyarázat L alakú tetőhöz képe

Objašnjenje za krov u obliku slova L *

* Za konstrukciju jednostrešnog krova potrebna je uneti samo dužinu jednostrešnog krova

Na šta obratiti pažnju?

U svim slučajevima proverite u ponudi tačnu količinu ventilacionih crepova!

Na primeru krova od 158 m², potrebno je postaviti 24 komada starih ventilacioih crepova na krovu, a sada je potrebno 70 novih*

*U primeru smo koristili objekat 10×10 m sa uglom nagiba krova od 40° i produžetkom oluka od 50 cm sa Rundo crepom. Za crepove Zenit, Danubia, Coppo i Renova potrebne su iste količine veltilacionog crepa. crepom. Za crepove Zenit, Danubia, Coppo i Renova potrebne su iste količine veltilacionog crepa.

Proverite sa svojim izvođačem radova da li ste primili tačnu količinu crepova

Veća količina crepa ne dovodi do značajnih dodatnih trškova

Cena novih proizvoda je povoljnija i broj osnovnih crepova potrebnih za pokrivanje krova će se smanjiti. Na ovaj način možete kupiti proizvod koji ima bolji odnos cena-kvalitet jer sa inovativnim rešenjem i odgovarajućom ventilacijom krova, možete živeti sa svojom porodicom, ispod lepšeg i funkcionalnijeg krova.

Šta se događa ako se ne postavi dovoljan broj ventilacionih crepova?

Kondenzacija

Kondenzacija

Veća kondenzacija će ošteti krovnu konstrukciju pod pokrovom.

Veća temperatura

Veća temperatura

Zbog neadekvatne ventilacije dolazi do veće temperature u potkrovlju.

Preuzmite katalog o ventilacionim crepovima

Uslužni program

Program za izračunavanje potrebnog materijala – ventilacionih crepova.