Poštovani poslovni partneri!

U skladu sa situacijom vezanom za epidemiju virusa COVID-19, obaveštavamo Vas da poštujući sve propisane mere i preporuke Stožera civilne zaštite, Fabrika Terran bez prestanka radi distribuciju, prodaju i tehničku potporu trgovcima, izvođačima radova i investitorima.

Zdravlje naših partnera i zaposlenika nam je na prvom mestu, te skladno uputstvu Stožera civilne zaštite primenjujemo posebne mere zaštite kod zapremanja narudžbe i isporuke robe. Svakodnevno pažljivo pratimo razvoj situacije i preporuke nadležnih državnih tela te se ponašamo u skladu s njima.

Iako nismo u direktnom fizičkom kontaktu, komunikacija se odvija telefonskim i elektronskim putem.

Čuvajte svoje zdravlje i zdravlje ljudi oko sebe!