Održiva arhitektura je slogan budućnosti. Međutim, važno je da ekološka svest ne postane prepreka za estetiku. Solarni crep Terran Generon ide u korak sa očekivanjima stanovništva i pruža profesionalan odgovor na tehnološke izazove današnjice, a zahvaljujući jednostavnoj montaži može se odlično i fleksibilno koristiti sa Rundo i Zenit proizvodima.

Estetska i ekološki svesna alternativa

Krovna rešenja ekološki svesne, održive arhitekture proširena su novom opcijom. Više nema potrebe da se prave kompromisi na štetu vizuelnog doživljaja ni kada je u pitanju dizajn i konstrukcija, sada možemo zaboraviti na ogromne solarne panele postavljene iznad krovne ravni. Solarni crep Terran Generon se takmiči sa klasičnim solarnim panelima u smislu efikasnosti i performansi, a estetski doživljaj koji nudi je takođe mnogo veće. Temelj Terran Generona – je betonski crep – već je sam po sebi ekološko rešenje. Zahvaljujući solarnim ćelijama integrisanim u betonske crepove, nema nepotrebnog proboja krova, tako da proizvod daje premium izgled nekretnini, povećavajući njegovu vrednost.

Kombinovana rešenja

Svesno planiranje je važno! Ako neko gradi ili renovira, ali planira da naknadno kupi Terran Generon crep, vredi izabrati elemente iz linije proizvoda Zenit ili Rundo, čija se veličina i oblik savršeno uklapaju sa panelima solarnog crepa i uklapaju se u krovnu ravan. Na prvi pogled, jedina razlika je što sunčeva svetlost obasjava Generon, ovo nam govori da je krov i porodica koja živi pod njim zaista savremen.

Geometrija Terran Generona, Zenita i Runda, kao i dizajn žlebova su isti, na ovaj način se Generon moduli mogu lako montirati između Zenit i Rundo crepova, bez promene veze sa susednim crepovima ili nivoa vodonepropusnosti, u slučaju datog ugla nagiba.

Pokrivanje malog dela celokupne površine krova Terran Generonom obično je dovoljno da se obezbedi godišnja potreba za električnom energijom stambene zgrade. Ostatak krova se može formirati od elemenata proizvodnih linija Zenit i Rundo (osnovni crepovi, ventilacioni crepovi i drugi fazonski elementi).

Generon je dostupan u Srbiji od januara 2023. Terranovi konsultanti su na raspolaganju nakon zahteva za indikativnom ponudom, da dizajniraju optimalnu sliku pokrivanja i da obezbede, da izgled krova bude zaista estetičan.

Izaberite i Vi solarni crep Generon!