Naša kompanija počinje izgradnju svoje najnovije fabrike u Kunsentmiklošu (Mađarska).
Cena investicije je skoro 2 milijarde forinti (oko 6 miliona evra), što podržava razvoj zapošljavanja u regionu.

Moderna, visoko automatizovana fabrika služi potrebama tržišta. Mihalj Varga, ministar finansija i zamenik premijera mađarske, takođe je ispoštovao ceremoniju svojim prisustvom 7. maja.

Pripremljena za dalji oporavak na domaćem i međunarodnom tržištu crepa, nova zgrada će biti opremljena automatskom proizvodnom linijom koja će udvostručiti naše proizvodne kapacitete. Povećanjem nivoa automatizacije, možemo dalje optimizovati do dve smene da bismo kreirali plan za naše zaposlene.

„Sa investicionim i srodnim logističkim uslugama stvaramo nova radna mesta i još više smo sposobni da ispunimo kvantitativna i kvalitativna očekivanja građevinske industrije koja se ubrzano razvija“, rekao je Atila Godi, generalni direktor Terran-a.

Zahvaljujući investiciji, naša kompanija može sačuvati 261 posao i stvoriti još 20 radnih mesta.