Jer radimo sa njim već više od 90 godina

Beton kao crep je jedna od najčešće korišćenih krovnih tehnika današnjice, sa njom radimo više od 90 godina. Savršeno smo upoznali njegove prednosti, eliminisali nedostatke i garantovano izvlačimo iz njega maksimum, što za Vaš krov može biti samo dobro.

Beton kao sirovina ima dugodišnju prošlost. Stari Grci su 2000.godine p.n.e. koristili mešavinu gašenog kreča i peska, a Rimljani su toj mešavini dodavali i vulkanski pepeo. Takav beton je korišćen i pri gradnji Pantheona u Rimu pre 2000 godina, zahvaljujući tome, očuvan je do danas. Beton se dokazao kao trajna i otporna sirovina.

Film koji prikazuje proizvodnju betonskih crepova:

Prednosti betonskog crepa

Beton kao sirovina ima mnoge prednosti i pozitivne osobine, a kada se koristi za crep, prednosti su višestruke:

 1. Vodonepropustan
 2. Ne bledi
 3. Otporan je na uticaje iz okoline
 4. Zadržava oblik
 5. Praktična upotreba
 6. Podnosi veliko opterećenje
 7. Sirovna iz prirode

Vodonepropustan

To ima dvostruku prednost:

 1. Ciklusi smrzavanja i otapanja promenom obima vode ne oštećuju crep.
 2. Ne upija vodu, tako ne dolazi ni do oscilacije u težini crepa, što povoljno utiče i na krovnu konstrukciju.

Ne bledi

Željenu boju dobijamo oksidnim bojama, stoga je boja pojedine vrste crepa homogena i na velikoj površini. Dalja prednost toga je da se ne primećuju ni prirodne, površinske abrazije.
Zabluda o betonskim crepovima je da boja nije tako prirodna i njihova površina nije glatka i homogena kao kod glinenih crepova.

Nasuprot tome, Terran krovni crepovi imaju glatku i poroznu površinu zahvaljujući svom osnovnom materijalu, kvarcnom pesku i jedinstvenim metodama obrade površine, koje takođe garantuju njihovu otpornost na trošenje.

Otporan je na uticaje iz okoline

Na betonskoj površini postoji i zaštitni sloj koji odgovara boji osnovnog elementa. Ovaj sloj takođe pruža dodatnu zaštitu od štetnih dimnih gasova u gradovima sa mahovinom i zagađenim vazduhom. Saznajte više o našim posebnim postupcima obrade površine.

Zadržava oblik

Proizvodni postupak osigurava stalnost oblika, koji omogućava bolje uklapanje elemenata na krovu.

Podnosi veliko opterećenje

Vrlo visoka površinska izdržljivost i dostupnost, tako ni težak sneg i led ne izazivaju lom crepa, Za odgovarajuću masu crepa, povećava se: toplotna i zvučna izolacija krova, otpornost krova na oluje. Kod određivanja mera odnosno veličine krova ovo znači svega 15-20% opterećenja.

Sirovne iz prirode

Beton se sastoji od tri prirodna sastojka:

 1. Voda
 2. Pesak
 3. Kamen