Sertifikat o kvalitetu crepa

Na osnovu Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za crepove od betona imamo važeće sertifikate, koje možete i da proverite.

Sertifikate izdalje: “INSTITUT IMS AD – BEOGRAD”
Kliknite na poizvod i uverite se sami.

Terran RENOVA
Terran RUNDO
Terran ZENIT