Rundo 3/4 ivični crep L/D Antracit

Element proizveden za jedinstvenu i stručnu ugradnju ivice. Ivični crep postavlja se u svakom redu umesto osnovnog crepa, koristi se kao završetak ivica. Uz postavljanje 3/4 ivičnih crepova koriste se polovine u svakom redu 1–1 komada. Uz postavljanje 3/4 ivičnih crepova, koristi se polovina u svakom redu. Koji počne i završi se sa ivičnim crepom 3/4 , i to samo 1 polovina crepa. Tako da faktički u svakom drugom redu koristimo po 1 polovinu crepa. Kod ivičnih dasaka treba ostaviti dovoljan razmak zbog pomicanja i širenja na toploti.

Površinska obrada
Garancija 50 godina