Rundo osnovni crep Korall

Preklop mora iznositi najmanje 11 cm-a. Kod ivica: elemente od jedne četvrtine ili tri četvrtine dobijamo rezanjem osnovnog crepa na licu mesta. Zbog ravnog oblika crepa Rundo preporučuje se ugradnja kontraletvi veće debljine.

Površinska obrada
Garancija 50 godina