Rundo Osnovni crep Crvena

Preklop mora iznositi najmanje 11 cm-a. Kod ivica: elemente od jedne četvrtine ili tri četvrtine dobijamo rezanjem osnovnog crepa na licu mesta. Zbog ravnog oblika crepa Rundo preporučuje se ugradnja kontraletvi veće debljine.

Površinska obrada Elegant
Garancija 50 godina