Rundo početni slemeni Antik

Pogodan je za zatvaranje grebena. Posebno je važno učvršćivanje gromobrana,
u suprotnom, prilikom jačih udara vetra može se pomaknuti.
Na krajevima slemena ne preporučuje se njegova primena. Umesto
njega, treba koristiti pločicu za zatvaranje, koja se može ugraditi na oba
kraja slemena, nezavisno od položaja.

Površinska obrada
Garancija 50 godina