Rundo slemeni Antik

Pokrivni element slemena i grebena. S obzirom na vremenske prilike,
kod postavljanja crepova treba uzeti u obzir preovladavajući smer vetra
i svaki element treba učvrstiti. Po mogućnosti, vetar se ne sme provući
ispod slemenjaka, odnosno količina padavina koja ovde ulazi mora biti
minimalna. Sa zakivanjem ili zaptivanjem slemenjak je otporan na oluje.
Ranije uobičajeni postupak malterisanja ili bojenja se ne preporučuje.
Za učvršćivanje letvi slemena treba koristiti nosač letvi.

Površinska obrada
Garancija 50 godina