Prikupili smo najvažnije tehničke informacije koje mogu pomoći krovopokrivačima prilikom realizacije

Širina pokrivanja i strukturna dužina

Na sledećoj stranici naći ćete tehničke informacije o širinama pokrivanja, udaljenosti i pričvršćivanju crepa, grupisanih po porodici proizvoda.

Dalje

Krovne folije

Informacije o smicanju, nagibu krova, pričvršćivanju elemenata, vodonepropusnim folijama, kao i o krovnim folijama, možete pronaći na sledećem linku.

Dalje

Podaci za statički proračun

Na sledećoj stranici prikazujemo statičko skaliranje, opterećenje sa poklopca, koje se može koristiti prilikom dimenzionisanja. Takođe smo pomenuli neke važne principe dizajna koji se preporučuju za razmatranje.

Dalje

Tehnička podrška

Naši savetnici će vam rado pomoći oko pitanja koja imate.

Dalje

Fax: +381 24 527-175

E-mail