Renova Crep 1/1 za jednostrešni krov Crna

Površinska obrada
Garancija 50 godina