Renova crep polovina Crna

Njegova ugradnja se preporučuje u slučaju takvih geometrijskih
karakteristika kada se od osnovnog crepa ne
može sastaviti cela širina krova. Nadalje, pogodan je kod
ivica krovova, uvala, proboja krova. Ne preporučuje se
izvođenje celog krova samo od polovina crepa.

Površinska obrada Basic
Garancija 50 godina