Renova crep polovina Crna

Njegova ugradnja se preporučuje u slučaju takvih geometrijskih karakteristika kada se od osnovnog crepa ne može sastaviti cela širina krova. Nadalje, pogodan je kod ivica krovova, uvala, proboja krova. Ne preporučuje se izvođenje celog krova samo od polovina crepa.

Površinska obrada
Garancija 50 godina