Synus osnovni crep Carbon

Temeljni element pokrivanja, stavlja se na više od 95% površine krovova.

Površinska obrada
Garancija 50 godina