Synus osnovni crep Bordo

Temeljni element pokrivanja, stavlja se na više od 95%
površine krovova.