Coppo početni crep Antik

Pogodan je za zatvaranje grebena. Posebno je važno
učvršćivanje gromobrana, u suprotnome, prilikom jačih
udara vetra može se pomaknuti. Na krajevima slemena
ne preporučuje se njegova primena. Umesto njega, treba
koristiti pločicu za zatvaranje, koja se može ugraditi na
oba kraja slemena nezavisno od položaja.

Površinska obrada
Garancija 50 godina