Coppo razdelni na 3 vode Antik

Element pogodan za zatvaranje sudara slemena i grebena. Ugao zatvaranja slemena i grebena u vodoravnoj projekciji iznosi 135°. Element se može koristiti i kod drugih uglova, ukoliko je osigurano odgovarajuće prekrivanje.

Površinska obrada
Garancija 50 godina