Synus crep polovina Carbon

Njegova ugradnja se preporučuje u slučaju takvih geometrijskih karakteristika kada se od osnovnog crepa ne može sastaviti cela širina krova. Nadalje, pogodan je kod ivica krovova, uvala, proboja krova.

Površinska obrada
Garancija 50 godina