Synus crep polovina Bordo

Njegova ugradnja se preporučuje u slučaju takvih
geometrijskih karakteristika kada se od osnovnog crepa
ne može sastaviti cela širina krova. Nadalje, pogodan je
kod ivica krovova, uvala, proboja krova.

Površinska obrada
Garancija 50 godina