Synus početni crep Carbon

Pogodan je za zatvaranje grebena. Posebno je važno učvršćivanje gromobrana, u suprotnome, prilikom jačih udara vetra može se pomaknuti. Na krajevima slemena ne preporučuje se njegova primena. Umesto njega, treba koristiti pločicu za zatvaranje, koja se može ugraditi na oba kraja slemena nezavisno od položaja.

Površinska obrada
Garancija 50 godina