Synus slemeni Carbon

Pokrivni element slemena i grebena. S obzirom na vremenske prilike, kod postavljanja crepova treba uzeti u obzir preovlađujući smer vetra i svaki element treba učvrstiti. Po mogućnosti, vetar se ne sme provući ispod slemenjaka, odnosno količina padavina koja ovde ulazi mora biti minimalna. Sa zakivanjem ili zaptivanjem slemenjak je otporan na oluje. Ranije uobičajeni postupak malterisanja ili bojenja se ne preporučuje. Za učvršćivanje letvi slemena treba koristiti nosač letvi.

Površinska obrada
Garancija 50 godina