Coppo slemeni Antik

Pokrivni element slemena i grebena. S obzirom na
vremenske prilike, kod postavljanja crepova treba uzeti
u obzir preovlađujući smer vetra i svaki element treba
učvrstiti. Po mogućnosti, vetar se ne sme provući
ispod slemenjaka, odnosno količina padavina koja ovde
ulazi mora biti minimalna. Sa zakivanjem ili zaptivanjem
slemenjak je otporan na oluje. Ranije uobičajeni
postupak malterisanja ili bojenja se ne preporučuje. Za
učvršćivanje letvi slemena treba koristiti nosač letvi.

Površinska obrada
Garancija 50 godina